Настройки интерфейса
Настройки интерфейса

Выбор языка

StarCraft II StarCraft II Регион: Европа (Русский) BattleTag: kabanambaone#2348
Хроника 6
MasterVasya
MasterVasya

Изменил BattleTag с mastervs#2932 на kabanambaone#2348

MasterVasya
MasterVasya

Изменил BattleTag с kabanambaone#2348 на mastervs#2932

MasterVasya
MasterVasya

Активировал игру Overwatch

MasterVasya
MasterVasya

Изменил аватар

619e49c4a758f5c2e00ae65d4eaa7cd3
MasterVasya
MasterVasya

Активировал игру StarCraft II

MasterVasya
MasterVasya

Зарегистрировался на сайте