Настройки интерфейса
Настройки интерфейса

Выбор языка

StarCraft II StarCraft II Регион: Европа (Русский) BattleTag: HydraOrc#2341
Хроника 7
HydraOrc
HydraOrc

Изменил аватар

51e66bcc831318a33f5c1b0fec680e0c
HydraOrc
HydraOrc

Изменил BattleTag с Perfection#2349 на HydraOrc#2341

HydraOrc
HydraOrc

Изменил BattleTag с HydraOrc#2341 на Perfection#2349

HydraOrc
HydraOrc

Изменил аватар

Aab348dd3853a4fad1ba84280858b068
HydraOrc
HydraOrc

Активировал игру StarCraft II

HydraOrc
HydraOrc

Изменил аватар

D9f2d14f6105dd48ac144808fd84b1d2
HydraOrc
HydraOrc

Зарегистрировался на сайте